22 november
4 mars

Kolumntest

Mora har en lång och händelserik historia som spelat stor roll för båda Dalarnas och Sveriges utveckling. Det finns spår av mänsklig aktivitet vid Siljanstrakten redan från 4000 f. Kr. Mora socken uppkom antagligen under 1200-talet. 1908 bildades Morastrands köping som 1959 uppgick i Mora köping som 1971 uppgick i Mora kommun.
Orsa är en tätort samt centralort i Orsa kommun, Dalarnas län.
Orsa ligger i norra delen av Siljansbygden ca 15 km norr om Mora. Genom orten går Inlandsbanan och Europaväg 45 dessutom ansluter järnvägen Bollnäs-Orsa.
Rättviks kommun ligger vid östra delen av Siljan mellan orterna Falun och Mora i Dalarna.
Rättvik ligger i ett område präglat av traditionellt jord- och skogsbruk. Sedan slutet av 1800-talet är Rättvik en populär turistort och kulturlivet lockar fortfarande många turister från hela världen. Bland många arrangemang kan nämnas Rättviks marknad, Musik vid Siljan samt Classic Car Week.
16 oktober

Retina-test

1400px:

900px: